Суперечка в русский

Суперечка як предмет еристики

Термін «еристика» має давню історію. Він походить з грецької та означає «мистецтво суперечки». Спочатку під «еристикою» розуміли звід прийомів, якими потрібно користуватися в спорі, щоб одержати перемогу. У наш час значення цього терміна дещо змінилося. Його визначають так.

Еристика — це напрям досліджень, мета яких полягає в розгляді різноманітних характеристик (логічних, семіотичних, психологічних тощо) такого складного комунікативного процесу, як суперечка.

Отже, предметом вивчення еристики є суперечка.

Суперечка — це комунікативний процес, у якому наявне активне ставлення до точки зору співрозмовника, що виражене в її критичній оцінці.

Будь-яка суперечка передбачає розходження в думках, зіткнення позицій. Кожна сторона активно відстоює свою точку зору та намагається розкритикувати точку зору супротивника. Якщо немає такого зіткнення думок, то немає й самого спору, а є якась інша форма комунікації. Наприклад, проповідь, молитва, лекція, інформаційна доповідь — це не суперечки. Якщо аргументація з приводу якогось питання спрямована на людей, які байдуже або позитивно (тобто некритично) ставляться до неї, то немає ніяких підстав вважати цю комунікативну ситуацію суперечкою.

Полемічні прийоми

Гумор та Іронія посилюють емоційний вплив на слухачів, допомагають «розрядити» напружену атмосферу.

Прийом бумеранга – «бий ворога його ж зброєю»: полягає в тому, що теза чи аргумент обертається проти того, хто їх висловив.

Зведення до абсурду. Демонструється хибність тези, оскільки наслідки, що випливають з неї, суперечать дійсності.

Атана запитаннями. У суперечці важливо ставити запитання: відповідати завжди складніше, ніж запитувати. Мета цього прийому – перехопити ініціативу, ускладнити становище опонента.

У багатьох сферах професійної діяльності людини, що проходить у системі «людина – людина», можливе проведення полеміки, учасники якої послуговуються загальноприйнятими полемічними прийомами й дотримуються визначених правил.

Що таке суперечка

Спеціального обговорення потребує тема зв’язку аргументації з суперечкою. Справа не тільки в тому, що нерідко аргументація втрачає форму спокійного діалогу і переходить в явний і іноді вельми гаряча суперечка. Проблема в тому, що за своєю суттю всякі переговори являють собою окремий випадок спору. Те, що вони є завуальованою різновидом спору, не завжди виходить на поверхню. Але це потрібно завжди мати на увазі, оскільки основні вимоги до суперечки — це одночасно і вимоги до процесу переговорів. Крім того, тільки розглядаючи переговори як свого роду суперечка, можна поставити питання про так званих «ідеальних переговорах», тобто питання про те, якими мають бути переговори, до якого ідеалу слід прагнути переговірникам.

Лише коли переговори прямо переходять в суперечку, стає очевидним, що межа між переговорами і суперечкою є дуже рухливою.

Суперечка — це зіткнення думок або позицій, в ході якого кожна із сторін аргументовано відстоює своє розуміння обговорюваних проблем і прагне спростувати аргументи іншої сторони.

Суперечка є важливий засіб прояснення і вирішення питань, що викликають розбіжності, кращого розуміння того, що не є в достатній мірі ясним і не знайшло ще переконливого обгрунтування. Якщо навіть учасники суперечки не приходять у результаті до згоди, в ході суперечки вони краще усвідомлюють як позиції іншої сторони, так і свої власні.

Мистецтво ведення спору називається еристикою.

Ерістика набула великого поширення в Стародавній Греції у зв’язку з розквітом політичної, судової та моральної полеміки. Спочатку еристика розумілася як засіб відшукання істини і добра за допомогою спору, вона повинна була навчати вміння переконувати інших у правильності висловлюваних поглядів і, відповідно, вмінню схиляти людину до того поведінці, яка представляється необхідним і доцільним. Але поступово еристика виродилася в навчання тому, як вести суперечку, щоб досягти єдиної мети — виграти сто всяку ціну, абсолютно не піклуючись про істину і справедливості. Широке ходіння отримали різноманітні некоректні прийоми досягнення перемоги в суперечці. Це серйозно підірвало довіру до навчання мистецтву спору.

Використання в суперечці нечесних або некоректних прийомів не здатний, звичайно, скомпрометувати саму ідею спору як цікавого та важливого засобу досягнення взаєморозуміння між людьми, поглиблення знань про світ. Ерістика як вивчення спору та навчання мистецтву його ведення та правомірна, і корисна, але тільки за умови, що метою спору вважається встановлення істини і добра, а не просто перемога за всяку ціну.

Ерістика не є окремою наукою чи розділом якийсь павуки. Вона являє собою різновид «практичного мистецтва», подібного навчання ходьбі або музиці.

Причини відкриття спору

Причин для відкриття диспуту може бути кілька.Дві основні — це отримання неякісної продукції і втрата відправлення. Іноді буває так, що продавець може покласти в посилку не ту річ, і якщо це вас не влаштовує, то також слід відкривати суперечка. Багато хто готовий змиритися з тим, що не отримали свою посилку, але це в корені неправильно, потрібно подивитися хоча б з того боку, що і інші будуть робити замовлення у цього продавця. Також серед причин, за якими слід відкривати диспут, можна відзначити втрату інформації про відстеження посилки. Але цим не потрібно захоплюватися, так як досить часто номер після проходження митниці змінюють на внутрішньо, який не повідомляється ні продавцеві, ні покупцеві.

Типи суперечок

Типи суперечок виокремлюють залежно від типів розходження в думках.

Розходження в думках залежно від кількості пропозицій, які містить точка зору може бути:

 • o одиничним;
 • o множинним.

Розходження в думках вважають одиничним, коли до уваги беруть точку зору, яка ґрунтується тільки на одній пропозиції.

Розходження в думках вважають множинним, коли до уваги беруть точку зору, яка ґрунтується більше ніж на одній пропозиції. Це відбувається, коли пропонент висловлює точку зору з приводу складної проблеми, яка містить багато пунктів, або дає відповідь одразу з цілого ряду питань.

Розходження в думках залежно від позиції, яку займає опонент у суперечці, може бути:

 • o незмішаним;
 • o змішаним.

Розходження в думках вважають незмішаним, коли тільки пропонент бере на себе зобов’язання захищати свою точку зору. Опонент піддає її сумніву: ставить запитання, але власної точки зору не висуває.

Розходження в думках вважають змішаним, коли відносно однієї пропозиції учасники спору висловлюють різні точки зору. При цьому кожна сторона аргументує свою позицію.

Наведені типи розходження в думках можуть комбінуватися різними способами. У результаті отримуємо різні типи суперечок.

1. Суперечка ґрунтується на одиничному незмішаному розходженні в думках

Пропонент висуває точку зору, яка ґрунтується на одній пропозиції, та бере на себе зобов’язання захищати її. Опонент піддає її сумніву: ставить запитання, але власної точки зору не висуває.

2. Суперечка ґрунтується на множинному незмішаному розходженні в думках

Пропонент висуває точку зору, яка ґрунтується більше ніж на одній пропозиції. Опонент піддає її сумніву: ставить запитання, але власної точки зору не висуває.

3. Суперечка ґрунтується на одиничному змішаному розходженні в думках

Пропонент висуває точку зору, яка ґрунтується на одній пропозиції. Опонент піддає її сумніву та висуває протилежну точку зору. При цьому кожна сторона аргументує свою позицію.

4. Суперечка ґрунтується на множинному змішаному розходженні в думках

Пропонент висуває точку зору, яка ґрунтується більше ніж на одній пропозиції. Опонент піддає її сумніву та висуває протилежну точку зору. При цьому кожна сторона аргументує свою позицію.

Зверніть увагу на те, що під час аналізу різних типів суперечок треба вміти відрізняти головне розходження в думках від другорядних, які виникають у ході обговорення головного спірного питання.

То як перемогти в дискусії?

Став відкриті запитання

У журналі «Science» опублікували результати одного експерименту. У 2014 році в Маямі, Флорида, розпочалася кампанія проти дискримінації трансгендерних людей. Агітатори ходили від дверей до дверей і намагалися переконати американців, що права трансгендерних людей потрібно захищати. Їм вдавалося зробити це приблизно за 10 хвилин розмови. Як? Вони показували відео про проблеми трансгендерних людей, а потім запитували, чи співрозмовника колись засуджували через те, що він чи вона – інший. У кінці агітатори цікавилися, чи бесіда змінила думку людини.

Агітатори ставили відкриті запитання – ті, що передбачають розгорнуту відповідь, а не просте «так» або «ні». Суть у тому, що коли людина говорить, то починає активніше думати. Під час цього процесу потрібно підштовхувати міркування співрозмовника в потрібному напрямку за допомогою правильних запитань. Наприклад: «Чому ти так думаєш?», «А як ти пропонуєш це вирішити?» Так він зможе самостійно дійти до потрібної думки – і це подіє значно краще, ніж апелювання до сухих фактів або статистики.

Використовуй вагомі для співрозмовника аргументи

Часто ми переконані, що вб’ємо наповал опонента тими доказами, які свого часу дуже вразили нас. Але при цьому забуваємо, що в співрозмовника можуть бути інші цінності та світогляд.

Професор соціології, психології та організаційної поведінки в Стенфордському університеті Роб Віллер вважає: люди легше приймають погляди, яких не поділяють, якщо висловлювання сформульоване із врахуванням їхніх переконань. Ця теорія довела свою ефективність під час досліджень, коли лібералів переконували прийняти консервативну позицію та навпаки.

Тому під час суперечки використовуй факти, що будуть близькими саме опоненту, а не тобі. Наприклад, якщо він не цікавиться політикою – не варто апелювати до того, що її стосується, краще зверни увагу на моральні чи суспільні аспекти. Так само якщо співрозмовник не вірить у Бога, не варто наводити як аргументи цитати з Біблії.

Створи бар’єр

Інколи твій опонент може бути сильнішим за тебе. Він більш емоційно жестикулює, буквально «тисне» рухами та поставою.

Ти ж у цей час не знаєш, куди подіти руки, як правильно стати й ніяковієш. Щоб не показувати розгубленість, створи своєрідний бар’єр. Можеш тримати в руках смартфон, ручку, блокнот – таким чином ти наче відгородишся від опонента. Він помітить, що ти зосереджуєш увагу не лише на ньому, але й на сторонньому предметі, і його запал згасне.

Посилайся на авторитети

Це порада з книжки «Еристика або мистецтво перемагати у суперечках» Артура Шопенгауера. Намагайся підтверджувати власну думку висловами відомих людей. Опонент може не завжди поважати твій погляд на ситуацію, але якщо підкріпити його думками знаних особистостей, авторитет під час дискусії зросте.

Обирай слабкі місця в аргументації опонента

Твій співрозмовник щойно виголосив довгу тираду, де висловив кілька особистих поглядів. Щоб не пасти задніх і сформулювати аргументовану думку, побудуй її на запереченнях слабких місць у твердженні опонента.

Використовуй фрази: «по-перше», «по-друге», «по-третє», це створить ефект структурованості. При цьому ти не повинен заперечувати все, що сказав співрозмовник. Концентруйся на місцях, де можна використати ґрунтовні контраргументи.

Не пропустіть головного:

4669
Як вирішити, припиняти чи дружбу після сварки Більшість людей вірить, що кожна дружба повинна вміти винести проблему на…

2530
Як охолонути після суперечки Прочитавши про те, як вирішити суперечку, ви все ще можете залишатися в сказі…

3389
Як виграти суперечку Участь у суперечці може бути неймовірно напруженим досвідом. Зосередженість на…

3255
Як вийти з конфлікту, який виник з вашим кращим другом Неважливо, наскільки ваш друг хороший для вас — сутички і розбіжності все одно…

2288
Як прийняти і усвідомити розбіжності Прийняття та усвідомлення незгод дуже складно для людей, які шукають гармонію і співпрацю постійно. У кожному разі, без інакомислення і розмаїття думок, світ був би дуже м`яким і конформистским місцем. Усвідомлення…

3164
Як досягти компромісу Знайти компроміс, будь то з начальником на роботі або зі своєю половинкою, буває неверояно складно. На щастя, існують шляхи полегшити це завдання. Основні — готовність сісти за стіл переговорів з бажанням знайти…

2147
Як закінчити сварку з одним Іноді ми лаємося з друзями. У більшості випадків, важко навіть згадати, через що сталася сварка. Спочатку звичайна суперечка, а потім ви вже не розмовляєте один з одним. Проходить час, і ви розумієте, що вам не вистачає…

3448
Як зробити так, щоб з вами розмовляли Якщо вам потрібно зробити перший крок або налагодити відносини, ця стаття…

4373
Як покращити спілкування у відносинах Спілкування — це важка праця. Ось чому це ключ, що веде до здоровим відносинам…

3566
Як усунути токсичні суперечки з відносин Якщо ви хочете усунути з відносин їх токсичну (шкідливу для вас обох) частина,…

3967
Як припинити сварки зі своїм батьком Сварки зазвичай відбуваються через нерозуміння або простого зарозумілості. Ви…

Ти помиляєшся, якщо…

Використовуєш слова та фрази на кшталт: «Кажуть», «Здається», «Я чув, що…»

Такі вислови дають змогу опонентові зіграти на твоїй невпевненості та переконати, що ти помиляєшся. Тому під час суперечки впевнено висловлюй власну позицію.

Сперечаєшся навіть коли розумієш, що програв

Твоя позиція відверто слабша, але ти продовжуєш триматися свого. І дарма витрачаєш час – як власний, так і співрозмовника.

Зупинись і спробуй плавно змінити тему на ту, яку знаєш краще. Наприклад, якщо ви розмовляєте про ефективність освіти в США й ти розумієш, що твої аргументи майже вичерпані – переведи бесіду в інше русло. Наприклад, на систему освіти в Європі.

Агресивно наполягаєш на своєму

Якщо для тебе дискусія – це справжнє поле бою й ти не готовий на мирні угоди, час змінюватися. Інколи саме крок назад може привести до перемоги.

Під час дискусії зберігай спокій і скажи щось на кшталт: «Гаразд, маєш рацію, нехай буде по-твоєму». Часто людина починає думати, що вона каже дурниці, а ти розумніший і не хочеш розводити беззмістовні балачки. Цілком можливо, що після цього ти отримаєш перевагу.

2. Виверти в суперечці

2.1. Дозволені виверти

Дозволено вивертами в суперечках можуть вважатися:

 • Призупинення спору однією або обома сторонами з поважних причин.
 • При загостренні спору і виході спору в недозволену фазу (порушення), спір може бути зупинений однієї (навіть і неправий) стороною до своєї вигоди.
 • Звернення до незалежного особі або джерелу з проханням роз’яснення неточностей та ін

2.2. Грубі, недозволенні виверти

Грубими прийомами у спорі є:

 • Не давати опоненту говорити, перебивати, займати весь час суперечки монологом.
 • Ігнорувати висловлювання опонента, продовжуючи свій монолог.
 • Відхід «в бік» від теми відбувається спору з переходом на «особистості» — вказівки на: професію, національність, займану посаду, фізичні вади, психічні розлади.
 • Крик і нецензурні вирази, взаємні образи та образи третіх осіб.
 • Загрози і хуліганські витівки.
 • Рукоприкладство і бійка як крайній захід так званого «докази» правоти чи неправоти.
 • Втручання в суперечку інших, не залучених в суперечку, людей.
 • «Кийові доводів» — загроза забезпечити неприємності опоненту
 • Удаване «нерозуміння» опонента
 • Зображення себе «заляканої жертвою», з тим що б отримати співчуття публіки
 • Об’ява не відносяться до справи найсильніших доводів

2.3. Психологічні виверти

 • Лестощі
 • Демагогія
 • Зарозумілість, вимога поваги до себе
 • Шантаж
 • Ставка на помилковий сором
 • Особисті випади
 • Необгрунтоване обвинувачення в упертості
 • Порівнювання чого-небудь незрівняного. У цьому випадку рекомендується все ж уміти пояснювати різницю «між Африкою і комп’ютером», щоб пояснити, чому їх не можна порівнювати.
 • При порівнянні чого-небудь говорити, що це не можна порівнювати (зрозуміло, мається на увазі — коли можна).
 • Спроби вивести опонента «з себе», емоційні провокації.
 • Завантаження сприйняття опонента багатослівністю і спец-термінами.
 • Застосування ораторської майстерності (вплив на публіку)
 • Повторення одного і того ж аргументу, безліч разів різними словами.
 • Застосування подвійних стандартів

2.4. Брехливі доводи — «Уявні докази»

Брехливим доводом у спорі є будь-яка відверто недостовірна інформація використовувана однієї зі сторін (сперечальником, що сперечаються) з метою довести свою точку зору на предмет, або ситуацію. Приведення брехливого аргументу як правило є індикатором слабкості позиції в суперечці тієї із сторін яка вдається до брехливому доводу та дезінформації. Розрахунок спорящей боку при приведенні брехливого аргументу робиться на недостатню компетентність у питанні спору іншого боку, і покликаний на посилення своєї позиції у спірній ситуації. Руйнування брехливого аргументу стороною супротивником може бути вироблено приведенням незалежної точкою зору, посиланнями на документи по предмету спору, та ін

2.5. Довільні доводи

Це доводи, що приводяться третьої (непрямої) стороною сторонам-сперечальникам, і не мають яскравої смисловий забарвлення для конкретної точки зору на предмет спору. Довільні доводи, як правило не є ні доказами, ні спростуваннями, і в значній мірі несуть сенс поверхневого судження, заважають і відволікають боку-сперечальники від вирішення спору і знаходження істини.

Етикет і суперечка, види суперечки, техніка ведення спору

Для цього потрібно знати техніку спору.

Готовність

Суперечка може виникнути на порожньому місці, а може бути очікуваним і навіть запланованим. Якщо ви знаєте, що вдома або на роботі назріває неоднозначна ситуація, краще бути готовим до суперечки. Продумайте свою позицію, зберіть факти, підготуйте переконливі аргументи, які допоможуть вам відстояти свою позицію по-чесному. Важливо не просто будь-яку ціну залишитися правим, але й довести опонентові, що ваші аргументи логічні.

Терпіння

Якщо ви берете участь в спорі, то цілком природно, що у ваших опонентів буде інша точка зору. Не варто дратуватися через це. Шанс виграти суперечку зазвичай високий у тих, хто визнає за іншими право на інакомислення. Весь сенс спору в тому, щоб домовитися і переконатися в правоті своєї або опонента.

Коректність

Суперечка спору ворожнечу, часто в запалі можна почути досить різкі висловлювання. Врахуйте, ніж коректніше буде ваша поведінка, тим більшими перевагами ви будете володіти. У будь-якому конфлікті програє все той, кого більше захоплюють емоції. Не дозволяйте собі опускатися до образ, як би вам цього не хотілося.

Компроміс

Прийняти чужу току зору на якесь питання не завжди можливо . Але якщо вирішення ситуації необхідно, то краще всього бути готовим піти на компроміс — часто це єдиний шанс вийти з суперечки з мінімальними втратами. Якщо ви готові поступитися чимось заради загального блага, сміливо пропонуйте альтернативні рішення, у результаті ви не програєте.

Бар’єри

Часто ми не можемо відчувати себе на рівних з опонентом, тому що нам заважають багато психологічні мотиви. Будь-яка конфліктна ситуація вибиває нас з колії, багато хто починає відверто боятися свого співрозмовника. Не настроюйте себе на те, що у нього нібито великі переваги перед вами, що він сильніше або володіє великими можливостями. Інакше ви програєте суперечку до того, як він розпочнеться. Техніка спору передбачає спокійне ставлення до проблеми і до опонента.

Відстороняйтеся

Іноді корисно подивитися на ситуацію збоку. Правильна техніка спору — це коли ви вмієте не приймати все занадто близько до серця. Абстрагуючись, ви зможете розгледіти свої помилки і помилки опонента, що дозволить вам в результаті відстояти свою точку зору.

Аргументи

Важливо, щоб у суперечці кожне ваше слово і ваша позиція були б обгрунтовані, інакше великий ризик переходу на особистості і програшу. Ви повинні не налякати або збентежити опонента, а переконати його. Це означає, що ваша точка зору повинна логічно виправдовуватися впертими фактами, а не вашими домислами. Успіх у суперечці дістається тим, чиї міркування важко заперечити.

Результат

У будь-якій суперечці є сенс. Краще, якщо це досягнення якогось результату і домовленості. Якщо ви затіваєте суперечка лише для того, щоб випустити пару, відігратися на комусь, то ніякої користі від таких дій не буде. Постарайтеся впливати на хід дискусії, спрямовувати її в конструктивне русло. Якщо спір закінчується чимось вагомим, а не просто поганим настроєм у кожного з його учасників, то його можна назвати корисним, якщо в ході суперечки була знайдена істина.

Техніка спору потрібна всім. Навіть якщо ви далекі від посади керівника, це зовсім не означає, що вам ніколи не доведеться відстоювати свої погляди. Але сперечатися потрібно вміти, інакше це буде банальна сварка. Будьте мудрішими ваших противників, дотримуйтесь вказівок, тоді виграти суперечку буде легше.

Правила проведення полеміки

 • 1. Не слід сперечатися без особливої необхідності. Якщо ε можливість досягти згоди без суперечки, треба її використовувати.
 • 2. Суперечка може виникнути лише за наявності несумісних уявлень про один і той самий об’єкт, явище.
 • 3. Можна обговорювати тільки те питання, яке добре знають обидві сторони.

А. Будь-яка суперечка повинна мати свою чітко визначену тему й предмет.

 • 5. Необхідно узгодити з опонентом предмет суперечки й порядок ведення полеміки.
 • 6. Не відхилятися від обговорюваної теми й не змінювати предмет обговорення.
 • 7. Не допускати переходу «на особистості». Замість обґрунтування тези не намагатися звернутися до почуттів і настрою слухачів: оцінюють не вчинки людини, а її позитивні й негативні риси.
 • 8. Не приписувати опонентові використання некоректних прийомів ведення суперечки.
 • 9. Виявляти принциповість, але не впертість.
 • 10. Дотримуватися етики ведення полеміки: спокій, витримка, доброзичливість, повага й толерантне ставлення опонентів один до одного.

Техніка аргументації

Аргументація – це інтелектуальна діяльність з аналізу і створення доказів, необхідних для усіх подальших суджень.

Аргументи – докази, які учасники суперечки використовують для переконання партнерів у своїй правоті. Аргументи поділяють на такі групи:

 • • аргументи раціональні – «аргументи до справи»;
 • • аргументи ірраціональні (психологічні) – «аргументи до людини». Л. І. Мацько зауважує, що кожен учасник спілкування повинен знати основні критерії добору аргументів:
 • • міцний зв’язок з тезою – аргумент має бути спрямований саме на цю тезу, а не розпорошуватися на всі;
 • • істинність, вірогідність доказу;
 • • орієнтація на обрану аудиторію;
 • • паралельне використання аргументів «за» і «проти», виваженість доказів для того, щоб переконатися в перевазі істинних;
 • • образна форма аргументації, оскільки це сприяє більш інтенсивній активізації пізнавальної діяльності слухачів.

Сучасні дослідники виділяють такі джерела отримання аргументів: фанти, авторитети, відомі істинні судження

Факти – найбільш надійний вид аргументів. Узагальнюючи факти, слід пам’ятати:

 • • якщо доповідачеві відомі всі факти, що повністю розкривають аналізоване явище, і він використовує ці фактичні відомості для подальших висновків, то він діє за допомогою так званої «повної» індукції;
 • • зазвичай учаснику суперечки відомі типові й конкретні випадки, які він узагальнює висновком про всю сукупність таких випадків («неповна індукція»); доводячи, необхідно аналізувати всі доступні факти. Авторитети. Звернення до авторитетів – один із найбільш поширених видів аргументів у суперечці. Якщо використовувати посилання на авторитети як докази, необхідно пам’ятати про те, що авторитети повинні бути прийнятними в цій аудиторії, тобто вони насправді повинні мати високий статус.

Відомі істинні суджений. Це закони, теорії, аксіоми, традиційно прийняті в певній людській спільноті як беззаперечно правильні.

Дібравши аргументи, необхідно оцінити їхню силу. У риториці суперечки аргументи розрізняють за силою:

 • вичерпні: доказ, який повністю доводить правоту певної думки, виявляється рідко; у суперечці його рекомендують висувати як завершальний удар по позиціях супротивника;
 • головні: у суперечці висуваються постійно, в найбільш зручній ситуації; допоміжні докази висуваються як доповнення до головних;
 • суперечливі: такі факти, які можна використовувати і «за», і «проти» позиції, що доводиться; такі аргументи слід використовувати дуже обережно;
 • запасні: рекомендується не всі докази використовувати в процесі суперечки.

Важливо не лише вміло дібрати аргументи в суперечці, але й правильно їх використовувати у структурі доведення. Логічне доведення тричленне:

 • • теза (судження, істинність якого доводять);
 • • аргументи;
 • • логічний зв’язок між ними (демонстрації).

Отже, аргументацій – це майстерний добір переконливих доказів. Основа аргументації – складна логічна операція, що є комбінацією суджень як елементів доказу: теза – аргумент – демонстрація.

ведення спору

Як відкривати суперечка на «Аліекспресс», мирозібралися. Тепер необхідно його виграти, а для цього слід правильно його вести. Це не важко. Якщо на етапі відкриття диспуту було приведено достатньо доказів, то продавець швидко вирішить його в вашу користь. Проте це трапляється не завжди. Насамперед він попросить закрити диспут і продовжить термін захисту товару, але якщо це не влаштовує покупця, то слід повторити свою претензію. У разі, якщо продавець не закриє суперечку в вашу користь, то слід виставити розгляд на рівень адміністрації. Загострення суперечки на «Аліекспресс» проводиться шляхом натискання кнопки «Загострити суперечка» в меню диспуту. У цьому випадку вже модератори розглянуть причину скарги та винесуть свій вердикт. Він уже буде обов’язковим для виконання. У тому випадку, якщо сам продавець закрив спір на «Аліекспресс» на користь покупця і повернув кошти, загострення не потрібно.

Який суд розглядає спадкові справи?

Правонаступник, отримавши відмову нотаріуса в оформленні свідоцтва, перш за все повинен визначити, який суд буде розглядати його заяву. При розгляді справ даної категорії діють наступні правила підсудності:

 • Розглядом позовів про задоволення вимог, які випливають із спадкових правових відносин, займається суд за місцем проживання відповідача – фізичної особи, або за місцем знаходження юридичної особи.
 • Заяви про встановлення юридичного факту розглядаються суди за місцем проживання позивача.
 • В суд за місцем розташування об’єкта нерухомості слід звернутися позивачу, що бажає підтвердити факт володіння і користування майном.
 • Якщо виник спір, предметом якого є декілька об’єктів нерухомості, позов направляють за місцем розташування одного з об’єктів.
 • Якщо місце відкриття спадщини і місця розташування об’єкта нерухомості не збігаються, позов розглядається судом за місцем розташування об’єкта. Такий же принцип вирішення спору і в разі розділу нерухомості.
Ссылка на основную публикацию