Мене в русский

Відмінювання займенників

Займенники відмінюються по-різному:
— займенники наш, ваш, всякий, кожний, інший, сам, самий, такий, який, котрий відмінюються, як прикметники твердої групи: наш, нашого, нашому…; наша, нашої, нашою… ; наші, наших, нашим…;
— займенник їхній — як прикметники м’якої групи: їхній, їхнього, їхньому, їхнім… (див. Відмінювання прикметників);
— займенники скільки і стільки відмінюються як числівник два (див. ).

Інші займенники відмінюються майже кожен по-своєму.

Останні за правописними особливостями можна розбити на три групи:
1) я, ти, ми, ви, себе;
2) він, вона, воно, вони;
3) мій, твій, свій, чий, той, цей, весь, хто, що.

1. Особові займенники я, ти, ми, ви і зворотний себе відмінюються так:

Відмінки Однина Зворотний займенник Множина
1-а особа 2-а особа 1-а особа 2-а особа
Н. я ти ми ви
Р. мене тебе себе нас вас
Д. мені тобі собі нам вам
Зн. мене тебе себе нас вас
Ор. мною тобою собою нами вами
М. (на) мені тобі собі нас вас

2. Особливістю відмінювання особових займенників він, вона, воно, вони є поява в них початкового звука [н]:

Відмінки Однина Множина
чоловічий (середній) рід жіночий рід
Н. він (воно) вона вони
Р. його, до нього її, до неї їх, до них
Д. йому їй їм
Зн. його, про нього її, про неї їх, про них
Ор. ним нею ними
М. (на) ньому ній них

Особовий займенник середнього роду воно має такі самі відмінкові форми, як і він.

3. У відмінюванні займенників мій (твій, свій), чий, той, цей, весь найбільше розбіжностей є в чоловічому (й середньому) роді, і менше — в жіночому та в множині:

Відмінки Чоловічий (середній) рід
Н. мій (моє) чий (чиє) той (те) цей (це) весь (все)
Р. мого чийого того цього всього
Д. моєму чийому тому цьому всьому
Зн. Як у називному або родовому відмінку
Ор. моїм чиїм тим цим всім
М. (на) моєму, моїм чийому, чиїм тому, тім цьому, цім всьому, всім
Відмінки Жіночий рід
Н. моя чия та ця вся
Р. моєї чиєї тієї, тої цієї всієї
Д. моїй чиїй тій цій всій
Зн. мою чию ту цю всю
Ор. моєю чиєю тією, тою цією всією
М. (на) моїй чиїй тій цій всій
Відмінки Множина
Н. мої чиї ті ці всі
Р. моїх чиїх тих цих всіх
Д. моїм чиїм тим цим всім
Зн. Як у називному або родовому відмінку
Ор. моїми чиїми тими цими всіма
М. (на) моїх чиїх тих цих всіх

Ці займенники в середньому роді (моє, чиє, те, це, все) мають такі самі відмінкові форми, як і в чоловічому (за винятком називного й знахідного відмінків, де виступає однакове закінчення).

Н. хто що
Р. кого (до кого) чого (до чого)
Д. кому чому
Зн. кого (на кого) що
Ор. ким чим
М. (на) на кому (на кім) на чому (на чім)

Про написання займенників через дефіс (будь-хто, що-небудь, хтозна-який) та разом (абиякий, дехто, щось) див. Правопис часток.

Від — проти, на — проти

«Це ліки від усяких хвороб», — читаємо в одному сучасному оповіданні для дітей. Так сказати по-українському не можна; коли йдеться про ліки, треба ставити прийменник проти: «Ліки проти ревматизму» (Українсько-російський словник АН УРСР).

Прийменником проти користуються також для порівняння: «І стіл був багатий проти звичайного» (Л. Смілянський), — а також у висловах на означення часу відповідно до російських на пятницу, под Новый год: «Пізно світилося проти п’ятниці світло, як у великодню ніч» (М. Коцюбинський); «Та це сталося проти Нового року» (з живих уст); «Він не питав більше — куди й чого я піду проти ночі» (С. Скляренко).

Мне важно или для меня важно? Как правильно?

Вопрос: Правильно ли я использую эти кендо термины? Меня смущает то, как в моей стране (Сербия) используются некоторые слова. Например, «менцуке» используется в начале сиай, так же как и в начале тренировки, когда ожидается, что мы должны одеть мен. Я думал, что это слово используется только в значении «одеть мен»

Я правильно считаю, что «кицуке» или «ки о цуке» используется тогда, когда мы хотим обратить чье-либо внимание?

Также я иногда слышу, как говорят «менцуке» в конце тренировки, когда все должны снять мен. По-моему, должны говорить в этом случае «мен о торе» или «менторе». Еще мне интересно, как правильно говорить: «котай» или «коотай» при смене партнеров. «Котай» — это плотный, насколько я знаю. Нам нужно говорить «коотай»?

Ответ Масахиро �?мафудзи: Терминологию в кендо или японский довольно тяжело запомнить. Поэтому, давайте рассмотрим каждый вариант.

Менцуке (mentsuke) или Мен во (или «о») цуке (men wo/o tsuke) = «Оденьте мен (маску для кендо)».

Хадзиме (hajime) = «Начинать».

Кицуке (kitsuke). Может означать разное, в зависимости от того, какие кандзи мы используем в этом слове. Например, кицуке — это существительное от «одевать кимоно (одеваться)». Есть и другие: поощрять, взбадривать или привести кого-то в сознание. �?спользуется по-разному в зависимости от ситуации.

Ки во (или «о») цуке (ki wo/o tsuke) = «Внимание». Я точно не знаю, как люди реагируют на команду «внимание» в других странах

Но в японии, когда мы слышим команду «ки во цуке», мы выпрямляем осанку и становимся очень внимательны.

Мен во (или «о») торе (men wo/o tore) или менторе (mentore) = «Снимите мен (маску для кендо)».

Котай (kotai) или коотай (kootai). Пермещать(ся), менять(ся), чередовать(ся). Мы используем это слово, когда меняем партнера либо проходим между партнерами(?). По-японски это пишется как коутаи (koutai). Но произносится с длинным звуком «о». Так что коотай близко.

Теги: термины

Перевод Ольги Клочковой

Статья составлена на основе статьи Масахиро �?мафудзи, 5 дан кендо (www.kendo-guide.com)

Ссылка на основную публикацию