Утворюємо найвищий ступінь порівняння прикметників

ВНИМАНИЕ! САЙТ ЛЕКЦИИ.ОРГ проводит недельный опрос. ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ. ВСЕГО 1 МИНУТА!!!

ПОНЯТТЯ ПРО ПРИСЛІВНИК

Прислівником називається незмінна самостійна частина мови. Вона виражає:

 1. ознаки дії, коли залежить від дієслова або його форми — дієприслівника: злетіти (як?) раптом; повернувшись (куди?) додому. У реченні виступає обставиною;
 2. ознаку іншої ознаки, коли залежить від прикметника, дієприкметника або іншого прислівника: надзвичайно цікавий, урочисто проголошений, занадто голосно. У реченні виступає обставиною;
 3. ознаку предмета, коли залежить від іменника: вікно (яке?) навпроти; кава (яка?) по-турецьки. Виступає в реченні означенням.

Примітка Прислівники на -о, -е можуть мати ступені порівняння: чисто, чистіше, найчистіше.

Розряди прислівників за значенням

 
Розряд Способу дії Місця Часу Причини Мети Міри і ступеня
На які питання відповідає? як? яким способом? де? куди? звідки? коли? відколи? з якого часу? до якого часу? чому? з якої причини? для чого? з якою метою? скільки? наскільки? у якій мірі?

Приклади:

 • читати вголос;
 • перебувати поблизу; піднявшись угору; приїхати здалеку;
 • працювати щодня; здавна помічати; пам’ятати довіки;
 • закричати спросоння; накричати згарячу;
 • зробити наперекір;
 • багато наслухавшись; поділити надвоє; надзвичайно вразливий.

Окрему групу становлять прислівники, що виражають стан людини або природи (Тихо навкруги. У кімнаті тепло. Мені соромно), сприймання навколишнього (Видно наближення зими), ставлення до висловлюваного (Не можна перешкоджати; Потрібно зосередитись). Такі прислівники в реченні виступають головним чином присудком односкладного речення або його частиною у поєднанні з неозначеною формою дієслова.

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Ступені порівняння мають тільки прислівники, утворені від якісних прикметників за допомогою суфіксів -о, -е (гарний — гарно, добрий добре).

Ступенів порівняння є два — вищий і найвищий.Як і в прикметниках, форми ступенів порівняння прислівників вказують на більшу міру вияву названої ознаки. Порівняйте: розповісти докладно розповісти докладніше розповісти найдокладніше. Кожен зі ступенів порівняння має дві форми — просту і складену.

Проста форма вищого ступеняутворюється за допомогою суфіксів -ш-, -іш- та кінцевого прислівникового суфікса -е: веселіше, молодше.

Примітка Якщо у прислівнику є суфікси -к-, -ок-, то під час творення форми вищого ступеня вони випадають і вживається суфікс -ш-: швидко –> швидше; глибоко глибше.

Під час утворення прислівників вищого ступеня за допомогою суфікса -ш- відбуваються ті самі звукові зміни, що й у прикметниках: дорого дорожче, близько ближче, високо вище.

Деякі прислівники вищого ступеня мають інші, ніж звичайні прислівники, корені:погано — гірше, добре краще, багато більше, мало менше.

Значення вищої міри ознаки може посилюватись додаванням слів ще, трохи, значно, куди: ще сильніше, куди швидше.

Проста форма найвищого ступеня утворюється від форми вищого ступеня за допомогою префікса най-: сильнішенайсильніше, легше найлегше.

Для підсилення можуть вживатися префікси як- і що-: якнайточніше, щонайкраще.

Складена форма ступенів порівняння прислівників утворюється додаванням до звичайного прислівника:

 • для вищогоступеня — слова більш, значення якого подібне до значення суфіксів -ш-, -іш- у простій формі (більш популярно, більшповно);
 • для найвищогоступеня — слова найбільш, значення якого тотожне значенням суфіксів -ш- або -іш- та префікса най- у простій формі (найбільш глибоко, найбільш зручно).

Завдяки такій близькості значень прості та складені форми ступенів порівняння прислівників є граматичними синонімами. Порівняйте:Найгрізніше мовчить гроза (Симоненко). — Найбільш грізно мовчить гроза.

Проте вживаються вони неоднаково: прості форми — загальновживані, складені — вживаються переважно в офіційно-діловому та науковому стилях: У стислому переказі зміст передається більш коротко,ніж у докладному. Найбільш повноправила орфографії викладено в «Українському правописі»

Примітка Складені форми ступенів порівняння можуть вказувати і на міру ознаки, меншу від звичайної. Тоді вживаються слова менш і найменш:Менш гостровідбувалося обговорення другого питання (Із газети). Найменш докладно описано службові частини мови (Із рецензії).

| следующая лекция ==>
Переходная экономика (на примере России) | КАК ПОДОБРАТЬ ДРАЙВЕР ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 642 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Ссылка на основную публикацию