Експрес урок можна стати в нагоді чи в пригоді

Основні принципи наголошення слів

1. Іменники

  • Віддієслівні іменники середнього роду на -анн(я), у яких більше двох складів, мають наголос, як правило, на суфіксі: навчання, завдання, запитання, читання, визнання, видання, пізнання, посланняАЛЕ: нехтування від нехтувати, бігання від бігати (тут по-іншому не скажеш).
  • У багатьох іменниках жіночого роду із суфіксом -к(а) у множині наголос переходить на закінчення:вказівка — вказівки, учителька — учителькиАЛЕ: родичка — родички, сусідка — сусідки (тут по-іншому не скажеш);
  • Більшість іменників у множині має наголос на закінченні: листки, сторінки тощо.
  • На останній склад наголошуємо такі слова на позначення мір довжин: міліметр, сантиметр, кілометрАЛЕ: барометр, термометр (по-іншому – ніяк).

2. Прикметники

  • У більшості двоскладових прикметників наголос падає на закінчення: гіркий,  тонкий,  новий, тісний, вузький тощо (так само котрий);
  • Завжди наголошеним є пестливий суфік -еньк-: добренький, тоненький, легенький тощо.

3. Дієслова

  • Дієслово бути: бути, будемо, але у минулому часі: була, було, були;
  • Наголос на останньому складі мають дієслова вести, нести і под.;
  • У дієслівних закінченнях теперішнього часу -емо, -имо, -ете, -ите наголошуємо останній склад: несемо, несете (а не несемо, несете), ідемо, ідете (а не ідемо, ідете) тощоАЛЕ: будемо, гуркочемо, залишите.
Ссылка на основную публикацию